Sannini

Cotto materijal

Italijanski proizvođač Sannini Impruneta je jedand od najznačajnihih svetskih proizvođača cotto materijala (proizvoda od cigle).

Osnovani su u Toskani daleke 1910 godine i kontinuirano usavršavaju metode proizvodnje cotto materijala proširujući spektar njegove primene na cotto fasade kojim su uradjeni neki od izuzetno značajnih arhitektektonskih objekata (Leeum, muzej umetnosti, Seul; Headquarter of European Committees, Brisel…)

www.sannini.it